Dance: Beslutet om Kammarsolisterna kan stå Uppsala dyrt

Uppsägningen av Uppsala Kammarsolister kan innebära ännu större ekonomiska problem för kulturlivet, skriver ekonomen Anna-Karin Stockenstrand.
Thu, 13 Jun 2024 14:00:00 +0200