Dance: Dagen är ett hot mot den svenska nationalidentiteten

Jag vet hur Sverige ser ut. Det finns krafter som försöker ta det ifrån mig, men jag viker mig inte. En svensk knyter näven i fickan och håller en ilsken utläggning utom räckhåll för sina vedersakare. Detta är min.
Thu, 06 Jun 2024 11:00:00 +0200