Dance: ”Heroin chic” frossar i klichéer och drogromantik

Maria Kjos Fonn har svårt att sätta gränser för sin romantisering av missbruk, ätstörningar och prostitution.
Fri, 19 Apr 2024 11:59:00 +0200