Dance: Netflix krävs på bevis för ”Baby reindeer”

Den brittiske politikern John Nicolson kräver att Netflix ska ta fram bevis för påståendet att Martha i tv-serien ”Baby reindeer” har dömts för stalking, skriver Deadline.
Fri, 17 May 2024 15:01:00 +0200