Dance: Nutid och historia möts i nytt konstverk

Gottsunda får flera nya offentliga konstverk under våren och försommaren. Bland annat ska en modern runsten resas med koppling till både nuet och historien.
Wed, 24 Apr 2024 11:00:00 +0200