Dance: Roald Dahl-museum erkänner författarens rasism

Roald Dahl-museet i Buckinghamshire erkänner och fördömer författarens rasism och antisemitism. I ett uttalande på museets hemsida beskrivs Roald Dahls rasism som ”obestridlig och outplånlig”, skriver The Guardian.
Thu, 20 Jul 2023 14:25:38 +0200