Dance: Viola Davis backar ur – på grund av strejken

Skådespelaren Viola Davis backar ur filmen ”G20” på grund av skådespelarstrejken i Hollywood – trots att produktionen har det interimsavtal som krävs för att kringgå strejken.
Sun, 30 Jul 2023 09:26:50 +0200