Dance: James Joyce badade aldrig i Uppsala

Hur hamnade Uppsala i 1900-talets kanske mest berömda roman, ”Ulysses”, av James Joyce? Gunnar Carlsson ställer frågan på en internationell minnesdag.
Sun, 16 Jun 2024 05:00:00 +0200