Dance: Två okända Bellmanvisor spelas in

Två av Carl Michael Bellmans melodier, som tidigare varit okända, har återfunnits, rapporterar Kulturnytt i P1.
Wed, 26 Jul 2023 06:59:05 +0200